3 สิ่งที่เรายึดถือตามหลักของ Dolce Hotels and Resorts แสดงให้เห็นถึงค่านิยมและความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ผู้เข้าพักได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด โดยการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิดที่สิ่งใหญ่และจินตนาการที่ดี โดย 3 สิ่งที่เปรียบเสมือนแหวนคู่กันเหล่านี้ หมายถึง

การบำรุงรักษา – (อาหาร, สปา, สิ่งอำนวยความสะดวก)

เราใส่ใจในทุกๆ การบริการเพื่อช่วยให้ร่างกายและจิตใจให้ฟื้นฟู ตั้งแต่อาหารที่อุดมสมบูรณ์และมีประโยชน์ต่อร่างกาย สปาที่จะช่วยให้คุณผ่อนคลายด้านร่างกายที่มากมาย พร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมที่ผู้เข้าพักไม่เคยพบจากที่ไหนมาก่อน

ความทันสมัย – (เทคโนโลยีการออกแบบและสถาปัตยกรรม)

มีความทันทั้งในด้านการออกแบบและเทคโนโลยีต่างๆ ที่สำคัญยังมีการทำงานที่กว้างขวางในด้านการออกแบบหรือดีไซน์ และมีเป้าหมายในการสร้างสถาปัตยกรรม

ชุมขน (ส่งเสริมให้ผู้คนได้มีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมของโครงการสีเขียว, โครงการในชุมชนท้องถิ่น)

ทางโรงแรมได้มีการฝึกอบรมให้บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจด้านโครงการสีเขียว แนะนำแนวทางการใช้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังปลูกฝังความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบต่อสังคมในหลายๆ โครงการที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม