Hotel-Rating-Star
ความสำคัญระดับดาวของโรงแรม บ่งบอกถึงมาตรฐานและมีความสำคัญอย่างที่สุด

เวลาเราไปตามโรงแรมต่างๆ หรือทำการจองโรงแรมทั่วไปสิ่งที่หลายคนสังเกตมากคือระดับดาวของโรงแรมนั้นๆ พื้นฐานของระดับดาวโรงแรมจะมีทั้งหมด 5 ดาว การที่โรงแรมจะได้ดาวระดับไหนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน ทว่าเคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ทำไมโรงแรมเหล่านี้จำเป็นต้องมีระดับดาว บทความนี้จะมาพูดถึงเหตุผลของที่มาเหล่านั้นพร้อมปัจจัยที่นำมาใช้เพื่อพิจารณาว่าโรงแรมไหนเหมาะสมกับระดับกี่ดาว กระนั้นจะไม่ขอพูดถึงว่าระดับดาว 1-5 ของแต่ละโรงแรมต้องมีอะไรบ้าง

เหตุผลที่โรงแรมจำเป็นต้องมีระดับดาว

ระดับดาวของบรรดาโรงแรมคือสัญลักษณ์สำคัญเพื่อเอาไว้ใช้วัดมาตรฐานของตัวโรงแรมเอง เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมายาวนานมาก การแบ่งระดับดาวอย่างที่บอกว่าจะแบ่งออกทั้งหมด 5 ดาว ซึ่งแต่ละดาวจะมีความหรูหราต่างกันออกไป ตรงนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้เข้าพักเองด้วยว่าต้องการเข้าพักในระดับดาวเท่าไหร่ แต่ละดาวเองจะบ่งบอกถึงความสบาย ความหรูหราของโรงแรมนั้นออกมาได้อย่างดีทีเดียว ประเทศมีการใช้รูปดาวให้กลายเป็นสัญลักษณ์ครั้งแรกคือ อังกฤษกับฝรั่งเศส ด้วยประเทศพวกนี้คือผู้นำของการสร้างธุรกิจที่พักขึ้นมาส่งผลให้ภาครัฐต้องสร้างมาตรการเพื่อจัดระเบียบโรงแรมอย่างเหมาะสม เป็นการแยกประเภทให้เกิดมาตรฐานสำหรับการบริการ ต่อมาประเทศอื่นๆ จึงเริ่มทำตามแต่สัญลักษณ์ยังคงเป็นระดับ 1-5 ดาวเหมือนเดิม คล้ายเป็นภาษาสากลที่ทำให้คนทั่วโลกเข้าใจตรงกัน

ปัจจัยสำหรับนำมาพิจารณาตัดสินการให้ระดับดาว

  • สภาพกายภาพทั่วไปของโรงแรม เช่น สภาพแวดล้อม, ทำเลที่ตั้ง, การเดินทาง ฯลฯ
  • รูปแบบการก่อสร้าง เช่น ระบบต่างๆ ภายในโรงแรม, โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของโรงแรม, วัสดุที่นำมาใช้ในการสร้าง, ระบบความปลอดภัยภายในโรงแรม ฯลฯ
  • ประเภทของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับผู้เข้าพัก เช่น อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในห้องพัก, การจัดตกแต่งห้องพัก ฯลฯ
  • คุณภาพด้านการให้บริการพร้อมทั้งยังคงรักษาคุณภาพดังกล่าวเอาไว้ไม่เปลี่ยนแปลง เช่น การเอาใจใส่ของพนักงาน, บุคลิกภาพของพนักงาน, ความสะอาดเรียบร้อย, มีสุขอนามัยที่ดี รวมถึงภาพลักษณ์ของโรงแรมด้วย
  • เรื่องการบำรุงรักษาโรงแรมให้ยังคงอยู่ในสภาพน่าเข้าใช้บริการ เป็นต้น

สิ่งเหล่านี้คือเหตุผลที่บ่งบอกได้ชัดเจนสุดว่าทำไมต้องทำการแบ่งระดับดาวให้กับโรงแรมต่างๆ คล้ายกับเป็นอีกแนวทางที่ช่วยวัดมาตรฐานของโรงแรมนั้นๆ ไปในตัวเลย คิดดูหากโรงแรมไร้การตรวจสอโอกาสที่จะทำให้เสียชื่อเสียงมีสูง และมันคงไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆ ถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นจริง ทุกโรงแรมจึงต้องใส่ใจพร้อมบริการลูกค้าด้วยความเต็มที่มากที่สุด แค่นี้โรงแรมของทุกคนจะสามารถรักษาตำแหน่งดาวของตนเองไว้ได้แน่จริงๆ